Egmax - Thảo dược giúp tăng năng suất trứng

Công dụng:

-          Giúp tăng năng suất trứng của gia cầm

-          Nâng cao hệ số chuyển đổi thức ăn.

Đối tượng sử dụng: sản phẩm sử dụng cho gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng: Trộn 500 g cho mỗi tấn thức ăn, cho ăn theo chu kỳ 15 ngày mỗi tháng.