Stodi - Thảo dược chống tiêu chảy ở vật nuôi

Công dụng:

-          Phòng chống tiêu chảy cho vật nuôi.

-          Tối ưu khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp tăng năng suất vật nuôi.

Đối tượng sử dụng: sản phẩm sử dụng cho heo, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng: Trộn 1 kg cho mỗi tấn thức ăn hoặc thay đổi theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.